Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija

Paskelbta: 2016-04-18

Mūsų imonė – UAB “AD grupė”, atliekanti CERAKOTE dangos aplikavimą, prisijungė prie LGSPA.

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) - vieša, nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2014 metų vasario mėnesį. 

LGSPA vizija:
Suburti ir išlaikyti gynybos ir saugumo pramonės organizacijų asociaciją, siekiant optimaliai išnaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis. Taip užtikrinant Lietuvos gynybos ir saugumo poreikių savalaikį, efektyvų ir ilgalaikį išlaikymą, juos remiant, palaikant ir aprūpinant naujausiomis technologijomis bei ginkluote, technika, inžinerinėmis, medicinos, informacinių technologijų ir kt. priemonėmis bei paslaugomis, konsultacijomis, apmokymais bei švietimu.

Pagrindiniai LGSPA tikslai:
- Ginti ir atstovauti LGSPA narių interesams Lietuvos ir užsienio viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose;

- Skatinti Asociacijos narių savitarpio tobulėjimą;

- Stiprinti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės sektorių.